Opakowania: Branża spożywcza

Branża spożywcza pod względem opakowań jest bardzo wymagająca. Opakowania mające kontakt z żywnością muszą być produkowane z precyzyjnie wyselekcjonowanych materiałów. Nie każde opakowanie plastikowe spełnia normy branży spożywczej i przetwórczej, ponieważ nie każdy z surowców został dopuszczony do kontaktu z żywnością. Dodatkowym wyzwaniem dla producentów opakowań dla branży spożywczej jest różnorodność wyrobów i sposobów ich zabezpieczenia. Opakowania mają na celu ochronę wyrobów przed utratą świeżości, zanieczyszczeniem, zmianą właściwości fizycznych.

Zastanawiając się jakiego rodzaju opakowania branża spożywcza wykorzystuje, warto wziąć pod uwagę różnice w sposobie pakowania, transportowania i przechowywania półproduktów i składników oraz wyrobów gotowych. Te ostatnie na ogół są oferowane w kolorowych, atrakcyjnych wizualnie opakowaniach, których rolą jest zwrócenie uwagi potencjalnego odbiorcy. Półprodukty dla branży spożywczej, w tym surowce dla gastronomii oferowane są natomiast w dużych opakowaniach zbiorczych, których podstawowym zadaniem jest zapewnienie jak najlepszych warunków do przechowywania danego rodzaju żywności. Takie warunki zapewniają m.in. opakowania barierowe wielowarstwowe.

Opakowania wielowarstwowe w branży spożywczej

Opakowania wielowarstwowe powstają poprzez nakładanie na siebie kolejnych warstw surowców o określonych właściwościach. Dzięki temu mogą zapewnić skuteczną ochronę przed szeregiem czynników, takich jak promieniowanie UV, zmiany temperatury, wilgoć, uszkodzenia mechaniczne. Jednocześnie w przypadku branży spożywczej bardzo ważne jest to, aby opakowania były wykonane z surowców dopuszczonych do kontaktu z żywnością. To surowce, które pod względem chemicznym pozostają obojętne dla przechowywanej i transportowanej żywności i nie wchodzą z nią w reakcję. W przeciwnym razie, opakowanie mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której jego zawartość uległaby zatruciu i stała się niebezpieczna dla potencjalnych konsumentów