opakowania wielowarstwoweWysokiej jakości opakowania barierowe znajdują zastosowanie w najbardziej wymagających branżach. O ich wyborze decyduje możliwość bezpiecznego użytkowania z niebezpiecznymi substancjami, jak również substancjami wymagającymi ochrony przed wpływem czynników zewnętrznych. W praktyce opakowania wielowarstwowe wykorzystuje się w branży ochrony roślin, branży żywienia zwierząt oraz branży chemicznej. Poniżej skupimy się na przykładach substancji, do przechowywania których wykorzystywane są butelki i kanistry barierowe . Wcześniej jednak odpowiemy na pytanie, czym tak naprawdę są opakowania barierowe i co je wyróżnia na tle innych opakowań z tworzyw sztucznych.

Czym charakteryzują się opakowania wielowarstwowe?

Jak sama nazwa wskazuje opakowania barierowe to opakowania składające się z kilku warstw materiału. W zależności od specyfiki materiałów wykorzystanych do produkcji opakowań mogą się one różnić pod względem posiadanych właściwości:

  • COEX PA to opakowania barierowe z barierą poliamidową,
  • COEX EVOH to opakowanie barierowe z barierą kopolimeru etylenu i alkoholu winylowego.

Wielowarstwowa budowa opakowania zapobiega jego deformacji – cecha szczególnie istotna w przypadku przechowywania i transportu substancji silnie żrących, które mogłyby wejść w reakcję z tworzywem, z którego zostało wykonane opakowanie. Jednocześnie dzięki zastosowaniu wewnętrznej bariery PA lub EVOH środek przechowywany/transportowany w opakowaniu jest skutecznie odseparowany od środowiska zewnętrznego. To cecha szczególnie ważna w przypadku środków, które w wyniku ekspozycji na promieniowanie UV tracą swoje pierwotne właściwości lub reagują w kontakcie z tlenem znajdującym się w powietrzu.

Opakowania barierowe działają zatem na dwóch płaszczyznach – z jednej strony stanowią ochronę samego opakowania, jak i miejsca jego składowania przed oddziaływaniem substancji znajdującej się wewnątrz. Z drugiej chronią przechowywaną/transportowaną substancję przed wpływem czynników zewnętrznych, które mogłyby wpłynąć na jej pierwotne właściwości chemiczne i/lub fizyczne.

Do przechowywania jakich substancji wykorzystuje się opakowania barierowe ?

W branży ochrony roślin opakowania barierowe wykorzystuje się doprzechowywania/konfekcjonowania/transportu silnie żrących substancji, takich jak: pestycydy, insektycydy, herbicydy, fungicydy, opryski. Branża ochrony roślin to nie jedyny beneficjent opakowań barierowych. W zależności od kształtu, rozmiaru i pojemności opakowania barierowe mogą być wykorzystywane do przechowywania silnej chemii czyszczącej i dezynfekującej, chemii basenowej, aromatów spożywczych i wielu innych.