butelki plastikoweCiecze i różnego rodzaju płyny odgrywają istotną rolę w wielu branżach. Część z nich to substancje chemicznie obojętne, inne to substancje silnie żrące – wszystkie wymagają konfekcjonowania, przechowywania i transportu z zachowaniem adekwatnych środków ostrożności. W tym celu wykorzystuje się butelki plastikowe. Butelki plastikowe to uniwersalne opakowanie dla cieczy i płynów, które – w zależności od materiału i sposobu zamknięcia – odpowiada zróżnicowanym normom i standardom przechowywania substancji.

Butelki zwykłe i wielowarstwowe

Zamawiając butelki plastikowe możemy wybrać spośród szerokiego asortymentu opakowań, w tym:

  • opakowań jednowarstwowych wykonanych z politereftalanu etylenu (butelki PET),
  • opakowań jednowarstwowych wykonanych z niskociśnieniowego polietylenu o dużej gęstości (butelki HDPE),
  • opakowań wielowarstwowych z barierą poliamidową (butelki COEX PA),
  • opakowań wielowarstwowych z barierą kopolimeru etylenu i alkoholu winylowego (butelki COEX EVOH).

Zastosowanie butelek plastikowych do konfekcjonowania i przechowywania

Butelki plastikowe typu PET i HDPE są z powodzeniem wykorzystywane do konfekcjonowania i przechowywania substancji chemicznie obojętnych, jak również substancji, które nie wymagają szczególnej ochrony przed czynnikami zewnętrznymi. W przypadku substancji silnie żrących, jak również bardzo reaktywnych doskonale sprawdzają się butelki plastikowe wielowarstwowe typu COEX PA i COEX EVOH.

Butelki są powszechnie utożsamiane z przechowywaniem cieczy. Tymczasem coraz częściej znajdują zastosowanie także w konfekcjonowaniu i przechowywaniu substancji w innych stanach skupienia – żele i substancje sypkie to jedne z najczęściej – po cieczach – przechowywanych substancji w butelkach. Doskonałym przykładem zastosowania butelek do przechowywania substancji sypkich jest chemia gospodarcza. Popularny środek do udrażniania rur jest oferowanych w opakowaniu, które na pierwszy rzut oka pozwala oczekiwać substancji płynnej. To samo dotyczy wielu odplamiaczy do tkanin. Konfekcjonowanie substancji żelowych i sypkich w butelkach plastikowych wynika przede wszystkim z dużej popularności tego typu opakowań oraz ich uniwersalnego charakteru. Dodatkowym atutem jest łatwość przechowywania substancji – butelka z szeroką szyjką zapewnia łatwe dozowanie, podczas gdy zakrętka/bezpieczny korek pozwala na szczelne zamknięcie opakowania w trakcie przechowywania substancji. W ten sposób niebezpieczne środki chemiczne możemy przechowywać w gospodarstwach domowych w sposób bezpieczny dla ludzi i zwierząt.